top of page
Search

Mūžība

Updated: Mar 2, 2021


Vai tavs mērķis ir tikai atbrīvoties no atkarības? Ir cilvēki, kuri meklē brīvību no viena grēka, lai kristu citos. Īsta brīvība ir brīvība no ļaunā varas kopumā. Kungs mūs māca lūgt: atpestī mūs no ļauna! Tāda brīvība ir iegūstama tikai pilnīgi atdodot savu dzīvi Kristum.


Mūsu lielais mērķis ir dzīve kopā ar Radītāju mūžīgi. Te uz zemes esam tikai uz laiku, tāpēc nav vērts pieķerties lietām, elkiem, kas ved mūs atkarībās. Bet mēs gaidām pēc Viņa apsolījuma jaunas debesis un jaunu zemi, kur taisnība mājo. (2.Pēt. 3:13) Domas par mūžību ļauj atšķirt svarīgo no mazsvarīgā. Atkarība var pat tikt skatīta kā Dieva žēlastība tam, kurš ir attālinājies no Dieva, jo bez Viņa iesaistes nav panākama īsta brīvība. Nonākot grēka valgos, mēs saprotam savu atkarību no Dieva, jo paši nespējam pieveikt ļauno.


Apustulis Pāvils saka, ka ja paļaujamies uz Kristu tikai šajā dzīvē, tad tas ir gaužām par maz. Mēs vēlamies būt kopā ar Kristu mūžībā un piedzīvot Viņa uzvaru pār grēku arī mūsu dzīvē uz zemes. Vērs domas uz garīgām, nevis zemes lietām! Skatīšanās uz grēku nedod spēku tā uzvarēšanai. Raugies uz Kristu un domā par mūžību!

116 views1 comment

Recent Posts

See All

1 Kommentar


Lilita Kudore
Lilita Kudore
25. Feb. 2021

❤️

Gefällt mir
Post: Blog2_Post
bottom of page