top of page
Search

Kari un karu daudzināšana

Bet jūs dzirdēsit karus un karu daudzināšanu. Esiet nomodā, nebīstieties, jo tam jānotiek; bet tas nav vēl gals. Jo tauta celsies pret...

Jēzus ceļš

"Mana Tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai Es jums tad būtu teicis: Es noeimu jums vietu sataisīt? Un, kad Es būšu nogājis...

Pazemība ved godā

Priekš bojā iešanas cilvēka sirds kļūst lepna, bet pazemība ved godā. (Sal. pam. 18:12) Kādā vārdnīcā izlasīju labu vārda “pazemība”...

Piedzīvot Jonas zīmi

Tā Kunga vārds nāca pār Jonu, Amitaja dēlu: "Celies un dodies uz lielo pilsētu Ninivi; norāj to un paziņo tai, ka tās ļaunie darbi jau...

Visi mani avoti

Bet par Ciānu var sacīt: "Ikvienam cilvēkam tur ir dzimtene, un pats Visuaugstākais to nostiprina." Tas Kungs skaita, kad Viņš pieraksta...

Gana balss

"Patiesi, patiesi Es jums saku: kas neiet pa durvīm avju kūtī, bet citur kāpj iekšā, ir zaglis un laupītājs. Bet, kas ieiet pa durvīm, ir...

Kungs, kurš atbrīvo

2019. gada vasarā pēc ilgiem klejojumiem tumsā un tuksnesī no jauna padevos Dievam. Nometos ceļos, pacēlu rokas uz debesīm un teicu...

Tēvs, kurš gaida

"Un viņš cēlās un gāja pie sava tēva. Bet, viņam vēl tālu esot, viņa tēvs to ieraudzīja un tam kļuva viņa žēl, un viņš skrēja tam pretī,...

Mūžība

Vai tavs mērķis ir tikai atbrīvoties no atkarības? Ir cilvēki, kuri meklē brīvību no viena grēka, lai kristu citos. Īsta brīvība ir...

Īsta brīvība

Dārgais lasītāj! Šis ir pirmais ieraksts "Dāvida armijas" blogā. Tajā vēlos nedaudz uzrakstīt par projekta ideju. Daudzus gadus biju...

Blogs: Blog2
bottom of page