top of page
Search

Īsta brīvība

Updated: Mar 2, 2021

Dārgais lasītāj! Šis ir pirmais ieraksts "Dāvida armijas" blogā. Tajā vēlos nedaudz uzrakstīt par projekta ideju.


Daudzus gadus biju azartspēļu atkarībā. Ar manu spēku nepietika, lai sarautu neredzamos, bet ārkārtīgi spēcīgos valgus. Dievs uzklausīja manas lūgšanas un Kristus mani atbrīvoja. Nesen pametu aktīvo politiku, lai kalpotu Kristum ar to, ko Viņš man ir devis. Palikšu vēl politikas pētniecībā, līdzīgi kā apustulis Pāvils sludināja evaņģēliju un ik pa laikam taisīja teltis, lai pelnītu iztikai. Kad sērga atkāpsies, aicināšu interesentus uz "Dāvida armijas" pasākumiem klātienē. Pagaidām rakstīšu te blogā un lasīšu jūsu e-pasta vēstules, ja tādas sūtīsiet uz davida.armija@gmail.com.


Savulaik, lūdzot Dievu par atbrīvošanu, teicu: ja Viņš mani atpestīs no azartspēļu atkarības, tad to uzzinās daudzi. Solījumi ir jāpilda; šis projekts un mana grāmata "Ir laiks!" ir liecība par Dieva brīnumaino darbu. Dievs vienmēr darbojas brīnumaini, tāds ir Viņa rokraksts, tā Viņš kārto savas lietas. Te nav ne divpadsmit soļu programmas, ne psiholoģijas un teoloģijas terminu – ir tikai Bībelē un Dieva spēkā balstīts ceļojums no tumsas gaismā, no ieslodzījuma – brīvībā. Atceries, ka ir Viens, kurš nepamet savus ievainotos, tas, kurš ielūzušu niedri nesalauž, kurš meklē un glābj pazudušo, – Jēzus Kristus. Ja uzticēsi savu dzīvi viņam, tad nepaliksi kaunā.
129 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


Post: Blog2_Post
bottom of page