top of page
Search

Visi mani avoti

Updated: May 10, 2021

Bet par Ciānu var sacīt: "Ikvienam cilvēkam tur ir dzimtene, un pats Visuaugstākais to nostiprina." Tas Kungs skaita, kad Viņš pieraksta tautas: "Šis ir tur dzimis." Kā dziedātāji, tā dejotāji dzied par Tevi: "Visi mani avoti ir Tevī!"

(Ps. 87:5-7)


Atdzimstot no augšienes, mēs iegūstam pierakstu Dieva pilsētā. Padomju okupācijas laikā “pieraksta adresei” bija liela nozīme, daudz lielāka nekā pašlaik ir “deklarētajai adresei”. Pieraksta adresi atzīmēja pasē, tā ietekmēja iespējas iegūt vienu vai citu darbu un ierobežoja cilvēku pārvietošanās brīvību. 87. psalmā ir runāts par nesalīdzināmi svarīgāku – Debesu valsts (valstības) – pilsonību. Esam ļoti priecīgi, ka Dievs mūs lieto savā druvā, bet lielākajam priekam ir jānāk no tuvām attiecībām ar Dievu. Tuvums ar Kristu (mūsu atrašanās Kristū un Kristus dzīvošana mūsos, Jņ. 17:21-23) ir lielākais ieguvums gan Debesīs, gan uz zemes. Jēzus uzrunāja savus mācekļus, kuri bija nupat atgriezušies no garīgās druvas un priecīgi stāstīja Jēzum, ka pat ļaunie gari viņiem paklausa Kristus vārdā: "Es redzēju sātanu kā zibeni no debesīm krītam! Redziet, Es jums esmu devis spēku, ka varat staigāt pāri čūskām un skorpioniem un katram ienaidnieka spēkam, un viss tas jums nekā nekaitēs. Tomēr nepriecājieties par to, ka gari jums paklausa, bet priecājieties par to, ka jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs." (Lk.10b:18)


Kur ir tavs pieraksts, un kur ir tavi avoti? Vai tie izplūst no garīgās pilsētas, no paša Kristus (Atkl. gr. 22:2)? Vai arī, tomēr, garīgais ūdens tiek sajaukts ar pasaules duļķaino šļuru. Pie kā Tu skrien, kad ir problēmas, sāpes, nepatikšanas, sarūgtinājums? Ja tas nav Kristus, tad tie ir elki. Azartspēles, alkohols, narkotikas (vieglās un smagās), pornogrāfija, sekss ārpus laulības, pārēšanās, cilvēku atzinība – tas viss ir slazda valgs, kas uz brīdi mierina un tad sažņaudz. Ja krīzes brīdī mierini sevi ar iepirkšanos, ēdienu, kinofilmu, tad tavi avoti ir citur. Ēdiens un kino nav aizliegts, bet runa ir par mierinājuma meklēšanu pasaulē, nevis pie Dieva. Duļķainais ūdens, ko dzer, nedos īstu mieru, jo tā ir sātana dota narkoze tavām smadzenēm un sirdij. Visi mani avoti ir Tevī – nozīmē, ka grūtībās dodos pie Kristus žēlastības troņa pēc palīdzības. Tāpēc eju gavēnī nevis tad, kad kalendārs to nosaka, bet tad, kad man slāpst pēc tīrā ūdens, kas izplūst no Dieva žēlastības troņa un dziedina mani. Gavēju, kamēr sadzirdu Dieva balsi, kas mani nomierina, uzmundrina, pamāca. Ja tev vēl tā nav, tad atgriezies no grēkiem, padodies Dievam, atdzimsti ūdenī un Garā! Tad tava dzīve būs pakārtota Kristum un attiecībām ar viņu, un visi tavi avoti būs Viņā.


Beidzamajā, lielajā svētku dienā Jēzus uzstājās un sauca: "Ja kam slāpst, tas lai nāk pie Manis un dzer!” (Jņ.7:37)


118 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page